Usługi

Usługi

Poza naszą główną działalnością, świadczymy usługi:

  • Obróbki metalu
  • Spawania i śrutowania stali
  • Regeneracji pomp wtryskowych
  • Elektromechaniki pojazdów i maszyn
  • Naprawy bieżące maszyn budowlanych
  • Naprawy i serwisu urządzeń podlegających pod UDT
  • Naprawy bieżące samochodów ciężarowych i autobusów