USŁUGI

Poza naszą główną działalnością, świadczymy usługi

  • Obróbki metalu

  • Spawania i śrutowania stali

  • Regeneracji pomp wtryskowych

  • Elektromechaniki pojazdów i maszyn

  • Naprawy bieżące maszyn budowlanych

  • Naprawy i serwisu urządzeń podlegających pod UDT

  • Naprawy bieżące samochodów ciężarowych i autobusów