O FIRMIE

Informacje, referencje, certyfikaty, świadectwa

PPHU Star San Duo

PPHU Star San Duo specjalizuje się w remontach, modernizacji i sprzedaży samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych, żurawi, podnośników, autobusów oraz sprzętu inżynieryjnego dla potrzeb rynku cywilnego oraz Sił Zbrojnych RP. Firma działa od roku 2002 jako podmiot mający w swoim zamiarze sprostać dużemu zapotrzebowaniu rynku na usługi napraw oraz dostaw pojazdów specjalistycznych.

Wykonujemy specjalistyczne zabudowy pojazdów takie jak: warsztaty techniczne, skrzynie ładunkowe, wywroty, dźwigi, żurawie, podesty ruchome oraz zabudowy brygadowe i osinobusy do przewozu ludzi.

Naszą ofertę poszerzyliśmy o sprzedaż pojazdów specjalistycznych, maszyn budowlanych oraz podwozi samochodowych pod zabudowę.

W roku 2010 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zmodernizowaliśmy sprawdzony i niezawodny w warunkach terenowych samochód ciężarowy STAR 266 wyposażając go w nową jednostkę napędową oraz nowoczesną kabinę kierowcy.

O atrakcyjności oferty decydują przede wszystkim wysokie walory techniczne i użytkowe oferowanych usług uzyskane przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków handlowych.

Dodatkowym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra projektantów, inżynierów i mechaników. Nastawiona na stały rozwój i unowocześnienie oferowanych produktów.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, produkcji oraz działalności handlowo usługowej jest przyjęty i wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009 i koncesji MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym. Ponadto firma jest uprawniona przez Urząd Dozoru Technicznego do montażu, naprawy i konserwacji urządzeń specjalnych, m.in. żurawi i podestów ruchomych.

Firma PPHU Star San Duo świadczy usługi na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie wykonywania remontów samochodów ciężarowych, autobusów, zabudów specjalistycznych i sprzętu inżynieryjnego. To właśnie sektor wojskowy jest priorytetowym kierunkiem rozwoju naszej firmy.

Referencje

Certyfikaty i świadectwa