Dziś był dla Nas szczególny dzień!

Przekazaliśmy w długoterminowy depozyt do naszego Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach Armatę 105 mm Wzór 29 wyprodukowaną w STARACHOWICACH w 1936 roku na licencji Francuskiej firmy Schneider.

Armata po 86 latach wróciła do naszego miasta.

Dzień 12 października nie jest przypadkowy, ponieważ tego dnia w roku 1920 Spółka Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych podpisała umowę z Głównym Urzędem Zaopatrzenia Armii na wyprodukowanie 250.000 sztuk pocisków artyleryjskich oraz 30.000.000 sztuk nabojów karabinowych.

To wydarzenie było początkiem powstania w STARACHOWICACH największych w POLSCE w okresie międzywojennym ZAKŁADÓW ZBROJENIOWYCH. W tym okresie z rudy żelaza wydobywanej ze Starachowickich kopalni i wytapianej z niej stali na Wielkim Piecu w Starachowicach powstawały m.in. armaty polowe, przeciwlotnicze, osie kuchni polowych oraz ramy pojazdów, co było podstawą do przyszłej wielkiej historii produkcji pojazdów STAR, a na jej bazie budowa obecnego dużego uprzemysłowionego miasta Starachowice.

Serdeczne podziękowania dla inicjatora tego wydarzenia Pana Pawła Kołodziejskiego Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Współwłaścicieli Spółki MILDAT z Warszawy, Panów Huberta Marciniaka i Arkadiusza Szewczyka, którzy z Finlandii sprowadzili tę armatę do Polski, a następnie sprzedali firmie STAR SAN DUO.

Ten bezcenny obiekt można podziwiać w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wsparcie !