Witajcie !

W ubiegłym miesiącu mieliśmy ogromną przyjemność przekazać kolejny zmodernizowany średni samochód ratowniczo – gaśniczy STAR 266 ochotnikom OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski.

Naszym zadaniem była modernizacja podwozia STAR 266 zaś zabudową pożarniczą zajęła się firma Zakład Wielobranżowy „bonex”
Mirosław Nowowiejski.

Serdecznie dziękujemy druhom OSP KSRG Rzepiennik Strzyżewski za zaufanie i powierzenie nam modernizacji pojazdu!